Öğr.Gör. HAKAN KESKİN

Öğr.Gör. HAKAN KESKİN
Kimlik Bilgileri & İletişim
 • Birim :Tıp Fakültesi
 • Bölüm :Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 • Ana Bilim Dalı :Gögüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kadro Ünvanı :Öğr.Gör.
 • E Posta Adresi :hakankeskin@akdeniz.edu.tr | opdrhakankeskinhotmail.com.tr
 • Web Sayfası :
 • Sabit Telefon :-
 • Son Güncelleme :15 Eylül 2020 Saat : 13:25
Eğitim Bilgileri
 • Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp fakültesi, göğüs cerrahisi, 2005-2012
 • Tıpta Uzmanlık, "Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında preoperatif metastatik alt mediastinal lenf nodlarının saptanmasının sağkalım üzerinde prognostik etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ GÖĞÜS CERRAHİSİ Ocak, 2012.
 • İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
 • Göğüs Cerrahisi
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Göğüs Cerrahisi
 • Surgery
 • Respiratory System
Mesleki Deneyim
 • Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2014 - Devam Ediyor
Yayınlar & Eserler
 • Keskin H., Özçobanoğlu S., Özbilim G., "Mediastinal hibernoma: An uncommon tumor ", TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.27, no.2, pp.248-250, 2019 (Link)
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "An interesting foreign body in the chest", TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, vol.25, pp.479-480, 2017 (Link)
 • Keskin H., Akdeniz Ş., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Parathyroid cyst: A rare benign mediastinal cyst", TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, vol.25, pp.663-666, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
 • Erdoğan A., Gurses G., Keskin H., Demircan A., "The sealing effect of a fibrin tissue patch on the esophageal perforation area in primary repair", WORLD JOURNAL OF SURGERY, vol.31, pp.2199-2203, 2007
 • Keskin H., Akdeniz Ş., Gündüz E., Ergin M., Özbilim G., "Mediastinoscopy: A Depreciated or Still Viable Method For N-Staging of Non-Small Cell Lung Cancer?", osmangazi tıp dergisi, vol.42, no.5, pp.496-503, 2020 (Link)
 • Keskin H., Ünal E., Gürer İ.E., Gündüz E., Ocak Gedik E., Ergin M., "Soliter Fibröz Tümör; Nadir Bir Göğüs Duvarı Tümörü Olgusu", Sakarya medical journal, cilt.10, no.1, ss.143-147, 2020 (Link)
 • Ocak Gedik E., Keskin H., Arslan A.G., Özbudak İ.H., "Dendriform Pulmoner Ossifikasyon: Olgu Sunumu", Güncel Patoloji Dergisi (Journal of Current Pathology) (E-ISSN: 2587-1072), cilt.4, ss.8-11, 2020 (Link)
 • Keskin H., Kalkan E., Gündüz E., Ocak G.A., "AN UNCOMMON TUMOR: PARASPINAL SCHWANNOMA ", Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.28-33, 2020 (Link)
 • Keskin H., Akdeniz Ş., "It is not always easy to differentiate between primary and metastatic pulmonary malignant melanoma", EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, vol.21, pp.132-134, 2019 (Link)
 • Ergin M., Keskin H., Erdoğan A., "Primary sarcomas of the lung: report of five cases and review of the literature", Current Thoracic Surgery, vol.4, pp.34-41, 2019 (Link)
 • Keskin H., "NADİR GÖRÜLEN ELASTOFİBROMA DORSİ’DE KLİNİK DENEYİMİMİZE DAYANARAK TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI OLUŞTURULMASI ", Bozok Tıp Dergisi, cilt.8, ss.18-24, 2018 (Link)
 • Keskin H., "Cerrahi Rezeksiyon Sonrası Sonuçlarla, Pulmoner Karsinoid Tümörlerin Tedavi Protokollerinin ve Sağkalımın Araştırılması", akdeniz tıp dergisi, ss.239-244, 2018 (Link)
 • Dinç B., Titiz T., Keskin H., "Lobektomi Olgularında Uyguladığımız Tek Akciğer Ventilasyonunun Değerlendirilmesi Lobektomi Olgularında Uyguladığımız Tek Akciğer Ventilasyonunun Değerlendirilmesi", akdeniz tıp dergisi, cilt.4, ss.130-136, 2018 (Link)
 • Keskin H., Akdeniz Ş., "Posterior Mediastinal Hemangioma: Case Report and Review of Literature", eurasian journal of medicine and oncology, no.4, pp.247-250, 2018 (Link)
 • Keskin H., Ergin M., Dertsiz L., Sarper A., Erdoğan A., "Akciğerin Nadir Tümörleri; 74 Olgu", akdeniz tıp dergisi, cilt.1, ss.1-6, 2018 (Link)
 • Keskin H., Akdeniz Ş., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Hydatid Cyst Mimicking the Pancoast Tumor", Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.25, pp.663-666, 2017 (Link)
 • Keskin H., Akdeniz Ş., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Solitary Fibrous Tumor of the Pleura: A Report 5 Cases", Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.8, pp.4-7, 2017 (Link)
 • Sarı S., Keskin H., Ergin M., Gümüşlü S., Şahin M., Genç G.E., et al., "Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Açığa Çıkan Mediatörler ve Bunların Solunum Fonksiyonlarına Etkisi", akdeniz tıp dergisi, cilt.3, ss.177-184, 2017 (Link)
 • Keskin H., Erdoğan A., Zeybek A., Dertsiz L., Sarper A., "The prognostic impact of the detection of metastatic inferior mediastinal lymph node in non-small cell lung cancer at preoperative term", Journal of Clinical and Experimental Investigations (Eski Adı: Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi), vol.4, pp.453-456, 2013 (Link)
 • Keskin H., Gündüz E., Ergin M., "Posterior mediastenin nadir nörojenik tümörü: Ancient schwannom", 10. ulusal göğüs cerrrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.82-82
 • Keskin H., Gündüz E., Ergin M., "MALİGN MEZOTALYAMA CERRAHİ TEDAVİSİNDE PLÖREKTOMİ UYGULANAN OLGU", 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.80-80
 • Keskin H., Ergin M., Gündüz E., Sarper A., "BRONKOJENİK KİSTİ İÇİN NADİR LOKALİZASYON: PARAÖZEFAGİAL YERLEŞİM", 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.125-125
 • Keskin H., Gündüz E., Ergin M., Farhadzada F., "GÖĞÜS DUVARININ NADİR TÜMÖRÜ: İNTRAMUSKULER HEMANJİOM", 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.83-83
 • Keskin H., "Mediastenin nadir görülen tümörleri: 19 vakanın incelenmesi", 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.85-85
 • Keskin H., Gündüz E., Ergin M., "ÇİFT SİSTEMİK ARTERİ OLAN PULMONER SEKESTERASYON", 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.79-79
 • Keskin H., Gündüz E., Ergin M., "NADİR BİR İNTERSTİYEL AKCİĞER HASTALIĞI: DENDRİFORM OSSİFİKASYON", 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.79-79
 • Keskin H., Gündüz E., Ergin M., Erdoğan A., "NADİR BİR MEDİASTİNAL KİST: HATTORİ KİSTİ", 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.182-182
 • Keskin H., Gündüz E., Ergin M., "STERNUM ÜSTÜNDE ŞİŞLİK VE AĞRI; LOKALİZE PLAZMASİTOM MU? MULTİPL MYELOM MU?", 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.81-81
 • Keskin H., Gündüz E., Ergin M., Erdoğan A., "soliter fibröz tümör sadece plevrada mı gözükür?", 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.82-82
 • Keskin H., Gündüz E., Ergin M., Erdoğan A., "SCHWANNOMUN NADİR BİR LOKALİZASYONU: PARASPİNAL KAS", 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.80-80
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis: 6 Olgunun Sunumu", UASK2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Mart 2018, ss.140-141
 • Keskin H., Dertsiz L., Alcan S., Ergin M., "İki Olgu Nedeniyle Trakeal Hamartom", Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2018, ss.313-313
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Dertsiz L., "Elastofibroma Dorsi: 21 Olgunun Analizi", Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2018, ss.541-541
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Nadir Bir İnterstiyel Akciğer Hastalığı: Pulmoner Lenfanjiyoleiomyomatozis", Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2018, ss.445-445
 • Kol E., Dursun Ergezen F., Özdemir S., Keskin H., Alcan S., Erdoğan A., "GÖĞÜS CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTALARIN UYKU KALİTESİ VE UYKUYU BOZAN ETKENLERİN BELİRLENMESİ", 2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2018, pp.279-285 (Link)
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Akciğer Kanserini Taklit Eden Castleman Hastalığı", UASK2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Mart 2018, ss.198-198
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Karsinoid Tümör Metastaz Yapar Mı?", UASK2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Mart 2018, ss.294-294
 • Ocak Gedik E., Keskin H., Arslan A.G., Özbudak İ.H., "Dendriform Pulmoner Ossifikasyon : Olgu Sunumu", 28. Ulusal Patoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2018, ss.1-1 (Link)
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "İnflamatuvar miyofibroblastik tümör", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.164-165
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Distal özofajektomi ile rezeke edilen özefagus leiomyom olgusu", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.423-424
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Nuss prosedürü sırasında konulan stabilizatörleri çıkartılması için yeni bir teknik", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.573-573
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "mediasteni dolduran dev kondrosarkom", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.549-550
 • Keskin H., Alcan S., Dertsiz L., "11 senelik gossipiboma", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.319-320
 • Keskin H., Toker Y.İ., Dertsiz L., "Lokalize malign mezotalyama", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.358-358
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Cerrahi olarak rezeke edilemeyen trakeal stenozlarda steroid enjeksiyonu erken dönem sonuçlarımız", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.33-34
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "kaburgada patolojik kırığa yol açan kavernöz hemanjiom", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.570-571
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Posterior mediastinenin nadir tümörü: hemanjiom", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.421-422
 • Ergin M., Keskin H., Sarper A., Dertsiz L., Erdoğan A., "Toraksın nadir tümörler: 124 vaka nedeniyle", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.343-343
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "Plevral Timoma", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.373-373
 • Keskin H., Ergin M., Avcı G., "Soliter Fİbröz Tümör 5 Olgu Sunumu", Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, ss.223-223
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Ender Mediastinal Kitle: Paratiroid Kist", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.732-732
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "İatrojenik Yabancı Cisim", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.734-734
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "Akciğer Kaynaklı Atipik Karsinoid Tümörün Timüs Metastazı", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.377-377
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Ekstrapulmoner Sekestrasyon Olgusu", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.375-375
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Akciğerin Nadir Tümörü: Sklerozan Hemanjiom", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.417-417
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "Pleomorfik Karsinomlu Olgularda 6 Yıllık Deneyimimiz: 8 Olgunun Analizi", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.291-291
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "Toraks Duvarında Kist Hidatik Olgusu", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.900-900
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., "Vertebra Dekstrüksiyonuna Yol Açan Ekstraplevral Kist Hidatik", Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, ss.383-383
 • Avcı G., Keskin H., Ergin M., "Perikardiyal Kist Hidatik", Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, ss.250-250
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "Az Rastlanan Mediastinal Kitle: Lipom", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.738-738
 • Keskin H., Toker Y.İ., Özbilim G., Sarper A., "Primer Akciğer Lenfoma Olgusu", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.374-374
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., "Karsinoid Tümörlerde Cerrahi Sonuçlarımız", Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, ss.182-182
 • Keskin H., Ergin M., "Toraksta Bıçak Unutulması", 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.168-168
 • Avcı G., Keskin H., Toker Y.İ., "Haller İndeksi 13 Olan Pektus Ekskavatumlu Olgu", 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.108-108
 • Keskin H., "Mediastinal Nodüler Kollaidal Hiperplazi", 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.128-128
 • Eryiğit V., Keskin H., Girgin M.C., Umay A., Aydın S., İtal K.İ., et al., "At Tepmesi Sonucu Gelişen Pnömomediastinum", 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2013, ss.839-839
 • Keskin H., Erdoğan A., Zeybek A., Dertsiz L., Sarper A., "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Preoperatif İnferior Mediastinal Lenf Nodlarının Saptanmasının Sağkalıma Etkisi", 7. ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2013, ss.83-83
 • Keskin H., Eryiğit V., Girgin M.C., Umay A., Aydın S., İtal K.İ., et al., "Araç Dışı Trafik Kazası: Aynı anda solda 12 kot kırığı", 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2013, ss.269-269
 • Korkmaz Doğdu A., Keskin H., "Fiziksel Muayene Sürecine Hazırlık", Güncel Hemşirelik Çalışmaları II, Eti Aslan F., Ed., Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.23-31, 2019 (Link)
 • Korkmaz Doğdu A., Keskin H., "Solunum Sistemi Fiziksel Muayenesi", Hemşirelikte Güncel Araştırmalar II, Eti Aslan F., Ed., Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.95-113, 2019 (Link)
Proje,Patent ve Tasarım
  Bilimsel Faaliyetler
  • 10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Nisan 2019
  • Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2018
  • 21. Türk Toraks Derneği, Antalya, Nisan 2018
  • 9. Ulasal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2017
  • 19. Türk Toraks Derneği, Antalya, Nisan 2016
  • TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İzmir, Ekim 2016
  • 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Nisan 2015
  • OSMANGAZİ TIP DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
  • OSMANGAZİ TIP DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Nisan 2019
  • Eurasian journal of medicine and oncology / The reconsruction of anterior thorax wall after sternal resection through the combination of autologous fibula graft and metal plate, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
  Başarılar & Tanınırlık
  • ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 16
  • Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
  • Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
  Duyuru ve Dokümanlar