Doç.Dr. MAKBULE ERGİN

Doç.Dr. MAKBULE ERGİN
Kimlik Bilgileri & İletişim
 • Birim :Tıp Fakültesi
 • Bölüm :Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 • Ana Bilim Dalı :Gögüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kadro Ünvanı :Doç.Dr.
 • E Posta Adresi :makbuleergin@akdeniz.edu.tr
 • Web Sayfası :
 • Sabit Telefon :-
 • Son Güncelleme :28 Mayıs 2018 Saat : 14:44
Eğitim Bilgileri
 • Tıpta Uzmanlık, ankara numune eğitim ve araştırma hastanesi, göğüs cerrahisi, , 2000-2004
 • Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, tıp, , 1993-1999
 • Tıpta Uzmanlık, "Künt toraks travmalı hastaların tanı, takip ve tedavisinde akciğer grafisi ve toraks tomografisinin klinik önemi ve karşılaştırmalı değerlendirmesi (2004-Ankara), ", ankara numune eğitim araştırma hastanesi göğüs cerrahisi göğüs cerrahisi Ocak, 2004.
 • İngilizce, Çok İyi
 • Akciğer nakli eğitimi ve sertifikası, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, 2017
 • Probleme Dayalı Öğrenim Kursu Sertifikası, , Akdeniz Üniversitesi, 2015
 • Eğitim Becerileri Kursu Sertifikası, , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2012
 • İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Sertifikası,, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2012
 • Travma ve Resusitasyon Kursu Eğitimi Sertifikası, , , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2012
 • Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlilik Belgesi. Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlilik Kurulu , TGKDC derneği, 2011
 • Göğüs Cerrahisinde Kolaylaştırıcı Teknikler Kursu, , İstanbul., 2010
 • Göğüs Cerrahisinde Deneysel Hayvan Modelleri Kursu, , Kırıkkale üniversitesi, 2010
 • Deney hayvanı kullanım sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu. 21:25/06/2007, 2007
 • Pektus Deformitelerinde Cerrahi Tedavi Kursu, , GATA Göğüs Cerrahi Kliniği, Ankara., 2003
 • Endoskopik Cerrahi Kursu, , , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara., 2002
Araştırma Alanları
 • Göğüs Cerrahisi
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Göğüs Cerrahisi
 • Surgery
 • Transplantation
 • Respiratory System
Mesleki Deneyim
 • Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp, 2014 - Devam Ediyor
 • Akademik Kurul Üyesi, GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ , , 10.05.2006 - 23.12.2012
 • Uz.Dr, Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi , , 09.06.2005 - 06.06.2006
 • Topografi, Ön Lisans, 2015-2016
 • Trakeobronşiyal yabancı cisimler ve trakeanın cerrahi hastalıkları, Ön Lisans, 2015-2016
 • Toraks Duvarı Cerrahi Hastalıkları, Ön Lisans, 2015-2016
 • Toraks cerrahisinde acil yaklaşım ve torasik cerrahi girişimler, Ön Lisans, 2015-2016
 • Yüksek Lisans, D.Çqlik, "Yoğun bakım hastalarında sıvı inbalansı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yayınlar & Eserler
 • Keskin H., Akdeniz Ş., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Parathyroid cyst: A rare benign mediastinal cyst", TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, vol.25, pp.663-666, 2017 (Link)
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "An interesting foreign body in the chest", TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, vol.25, pp.479-480, 2017 (Link)
 • Zeybek A., Erdoğan A., Gülkesen K., Ergin M., Sarper A., Dertsiz L., et al., "Significance of tumor length as prognostic factor for esophageal cancer.", INTERNATIONAL SURGERY, vol.98, pp.234-40, 2013
 • Yeginsu A., Ergin M., Gürlek K., "[A rare complication after Velpeau bandage: hemopneumothorax].", ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.19, pp.274-6, 2013
 • Ergin M., Yeginsu A., Ozyurt H., Elmas C., Akbas A., Goktas G., "Trauma does not aggravate deleterious effects of ischemia reperfusion injury on the lung.", EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, vol.8, pp.49-54, 2010
 • Yeginsu A., Ergin M., Ozyurt H., Başsorgun C.İ., "Pleurodesic Effect of Bioglass in Experimental Rabbits", IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, vol.11, pp.254-258, 2009
 • Yeginsu A., Ergin M., "Antioxidant enzymes and lipid peroxidation in cold ischemic lung preservation.", EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, vol.7, pp.94-8, 2009
 • Yeginsu A., Ergin M., Koseoglu R.D., Başsorgun C.İ., "Barrett's esophagus", TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.17, pp.221-228, 2009
 • Sapmaz F., Ergin M., Katrancioglu O., Gonlugur T., Gonlugur U., Elagoz S., "Benign metastasizing leiomyoma.", LUNG, vol.186, pp.271-3, 2008
 • Yeginsu A., Ergin M., Erkorkmaz U., "Strength of esophageal closure techniques with and without tissue reinforcement.", WORLD JOURNAL OF SURGERY, vol.31, pp.1445-8, 2007
 • Yeginsu A., Ergin M., Erkorkmaz U., "Oesophageal burst strength.", ANZ JOURNAL OF SURGERY, vol.77, pp.706-7, 2007
 • Keskin H., Akdeniz Ş., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Hydatid Cyst Mimicking the Pancoast Tumor", Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.1, ss.1-1, 2017 (Link)
 • Sari S., Keskin H., Ergin M., Gümüşlü S., Şahin M., Genç G.E., et al., "During Cardiopulmonary Bypass Release of Mediators and Their Effect on Pulmonary Function", Akdeniz Medical Journal, cilt.3, ss.177-184, 2017 (Link)
 • Keskin H., Akdeniz Ş., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Solitary Fibrous Tumor of the Pleura: A Report 5 Cases", Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.1, ss.1-1, 2016 (Link)
 • Yeginsu A., Ergin M., "Determination of optimal drying period in wet to dry weight ratio measurement.", TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.58, ss.229-30, 2010
 • Yeginsu A., Ergin M., "Determination of optimal drying period in wet to dry weight ratio measurement.", TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.58, ss.115-6, 2010
 • Ergin M., Yeginsu A., Celik A., Onuk F.N., "A case of cervical bronchogenic cyst presenting with hoarseness in an adult.", TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.57, ss.73-6, 2009
 • Keskin H., Ergin M., Erdoğan A., "hydatid cyst mimicking the pancoast tumor", , 2017
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Karsinoid Tümör Metastaz Yapar Mı?", UASK2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Mart 2018, ss.294-294
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis: 6 Olgunun Sunumu", UASK2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Mart 2018, ss.140-141
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "İnflamatuvar miyofibroblastik tümör", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, pp.164-165
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "mediasteni dolduran dev kondrosarkom", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, pp.549-550
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "kaburgada patolojik kırığa yol açan kavernöz hemanjiom", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, pp.570-571
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Distal özofajektomi ile rezeke edilen özefagus leiomyom olgusu", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, pp.423-424
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Posterior mediastinenin nadir tümörü: hemanjiom", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, pp.421-422
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Nuss prosedürü sırasında konulan stabilizatörleri çıkartılması için yeni bir teknik", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, pp.573-573
 • Ergin M., Keskin H., Sarper A., Dertsiz L., Erdoğan A., "Toraksın nadir tümörler: 124 vaka nedeniyle", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, pp.343-343
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Cerrahi olarak rezeke edilemeyen trakeal stenozlarda steroid enjeksiyonu erken dönem sonuçlarımız", 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, pp.33-34
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "Toraks Duvarında Kist Hidatik Olgusu", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.900-900
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., "Karsinoid Tümörlerde Cerrahi Sonuçlarımız", Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, ss.182-182
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "Az Rastlanan Mediastinal Kitle: Lipom", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.738-738
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "Pleomorfik Karsinomlu Olgularda 6 Yıllık Deneyimimiz: 8 Olgunun Analizi", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.291-291
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "İatrojenik Yabancı Cisim", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.734-734
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "Plevral Timoma", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.373-373
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Ender Mediastinal Kitle: Paratiroid Kist", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.732-732
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Ekstrapulmoner Sekestrasyon Olgusu", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.375-375
 • Keskin H., Ergin M., Alcan S., Erdoğan A., "Akciğerin Nadir Tümörü: Sklerozan Hemanjiom", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.417-417
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., Erdoğan A., "Akciğer Kaynaklı Atipik Karsinoid Tümörün Timüs Metastazı", TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.377-377
 • Avcı G., Keskin H., Ergin M., "Perikardiyal Kist Hidatik", Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, ss.250-250
 • Keskin H., Ergin M., Toker Y.İ., "Vertebra Dekstrüksiyonuna Yol Açan Ekstraplevral Kist Hidatik", Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, ss.383-383
 • Keskin H., Ergin M., Avcı G., "Soliter Fİbröz Tümör 5 Olgu Sunumu", Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, ss.223-223
 • Çobankent Aytekin E., Özbilim G., Çilli A., Ergin M., " Sjögren Sendrom tanılı hastada akciğer tutulumu olgusu (olgu sunumu)", Türk Toraks Derneği,18.YILLIK KONGRE, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2015, ss.319-319
 • Keskin H., Ergin M., "Toraksta Bıçak Unutulması", 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.168-168
Proje,Patent ve Tasarım
  Bilimsel Faaliyetler
   Başarılar & Tanınırlık
    Duyuru ve Dokümanlar