Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ramazan SARI ile Diyabetik Ayak Sorunları ile ilgili
bilgilendirici bir yazı hazırladık.

 

 

      Prof. Dr. Ramazan SARI


  Diyabetik hastalarda ayakta yara, ülser, enfeksiyon ve dolaşım sorunları çok sık olmaktadır. Diyabetik ayak sorunları hastanın yaşam kalitesinin bozulmasına, tedavi maliyetinin yükselmesine, alt ekstremite ampütasyonlarına ve ölüm riskinin artmasına neden olur.
  Her diyabet hastasının yaşamı boyunca %12-15 oranında diyabetik ayak ülseri gelişme riski vardır. Travma ve kaza dışı ayak ampütasyonlarının % 40-60’ı diyabete bağlıdır. Ayak ülserli bir diyabetik hastanın ortalama hastanede yatış süresi, ülseri olmayan bir diyabetliden yaklaşık olarak %50 oranında daha uzundur. Ayağında yeni ülser saptanan diyabetlilerde diğer diyabetiklere göre ölüm riski yaklaşık 2.5 kat yüksektir.
  Diyabetik ayak bakımı diyabetik hasta takibinde önemli parametrelerden birisi olup; amaç ayakta herhangi bir sorun oluşmasının önlenmesi, yara, enfeksiyon ve ampütasyonların mümkün olduğunca azaltılmasıdır. Bu amaca ulaşılabilmesi için hastanın birçok farklı uzmanlık alanındaki hekimler ve yardımcı sağlık personelinden oluşan bir ekip tarafından değerlendirilmesi, izlemi ve tedavi edilmesi gerekir. Ayrıca, yeni ülser gelişiminin önlenmesi için hasta, hasta yakınları ve tıbbi ekibin düzenli olarak eğitimi gereklidir. Diyabetik ayak sorunları diyabetik eğitimle önlenebilen bir komplikasyonu olduğu için koruyucu hekimlik diyabetik ayak tedavisinin merkezinde yer almalıdır.