Acil Tıp Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1997 yılında kuruldu. Halen 9 öğretim üyesi, 1 uzman, 26 asistan ile hastane B bloktaki acil serviste hizmet vermektedir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin 2009 yılı verilerine göre günde ortalama 300 hasta acil servis hizmetinden yararlanmaktadır. Acil servis erişkin hastaların bakıldığı alan ve çocuk acil olarak iki ayrı bölümde hizmet vermektedir. Erişkin hastaların (16 yaş ve üstü) ve çocuk dahil tüm travma hastalarının değerlendirildiği bölümde, 2’si yeniden canlandırma odasında, 7’si monitorlü gözlem alanında, 5’i ikinci monitorlü alanda, 12’si üç ayrı hızlı bakı birimlerinde, 2’si müdahale odasında ve 1’i psikiyatri odasında olmak üzere toplam 30 sedye bulunmaktadır. Ayrıca göz ve KBB muayene odası, kadın doğum odası ve alçı – atel hazırlama bölümü bulunmaktadır.

Birisi yeniden canlandırma odasında, diğeri kadın doğum odasında 2 adet USG, portabl röntgen cihazı ve direkt grafi çekim odası da acil servis alanı içerisinde yer almaktadır.

Acil servise başvuran tüm hastalar kapıda paramedikler tarafından değerlendirilerek hastalığının aciliyetine göre sınıflandırılıp (triaj) uygun bölüme alınmaktadır. Yakın takip ve tedavi gerektiren ve kalp hastalığı, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olan hastalar monitorlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen diğer travma hastaları, baş ağrısı, karın ağrısı ve benzeri yakınması olan hastalar ise hızlı bakı alanlarında değerlendirilmektedirler. Acil servise başvuran hastaların ortalama bekleme süreleri 5 dakikanın altında olmasına rağmen, kalabalık saatlerde hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için bu süre uzayabilmektedir. Çoklu travma hastaları ise hızla resüsitasyon odasına alınmakta ve Acil Tıp Uzmanı gözetiminde bir kıdemli Acil Tıp Asistanı tarafından değerlendirilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Hastanın yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenip hasta ilgili bölüme yatırılmaktadır.