Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Aile Hekimliği, çocuk, genç, yaslı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan, tıpta uzmanlık dalıdır. Aile Hekimleri dahili, jinekolojik, çocuk sağlığı, ruhsal sorunlarla ilgili temel hastalıkları tedavi edici ve koruyucu sağlık bilgilerine sahip uzman doktorlardır. Diğer uzmanlık dallarından farklı olarak hastaların aile hekimlerine başvurmaları için belli bir organ sistemi veya konuda sorunları olması, belli bir yaş grubunda olmaları veya belli bir cinsiyette olmaları gerekmemektedir. Hastalar aile hekimlerine o an için hastalıkları olmasa da yalnızca insan oldukları için başvurabilirler.

Aile hekimliğinin en önemli ilkesi hizmette süreklilik birey veya aile üyelerinin aynı kişi, kurum veya kuruluştan hizmet almaya devam etmeleri surecinde karşılaşılan tüm sağlık süreçlerinde ve periyodik sağlam kişi muayenelerinde aynı hekimin kişiyi en azından belli aralıklarla görmesi ve sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olması demektir.

Aile hekimliği Uzmanı yas, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın herkesi kabul eder; bireylere ve ailelere sağlık hizmeti sunar, hastaların sorunlarını anlamaya çalışır; tanı koyar ve tedavisini üstlenirler. Gerektiğinde diğer uzmanlık dalları ile görüşür, hastayı birlikte değerlendirir (koordinasyon ilkesi). Ne zaman tedaviyi üstleneceğini ve ne zaman diğer bir branş uzmanına danışması gerektiğini bilir.

Aile hekimleri sadece tedavi eden değil, hastalarını hastalıklardan korumaya çalışan hekimlerdir. Koruyucu hekimlik konusunda, aile hekimleri, bebek ve çocuk takibi ve ası uygulamaları, aile planlaması, gebe takibi ve ası uygulaması yapar; salgın ve bulaşıcı hastalıklar varlığında aile bireylerini bilgilendirir ve koruyucu önlemlerin alınmasını sağlar, diğer tıp branşlarıyla ortak olarak toplumun sağlığını koruma çalışmalarına aktif olarak katılır.

Doktorunuz ile gerçekleştireceğiniz görüşmenin hemen sonrasında yapılacak tetkikler belirlenir ve gerektiğinde ilgili birimlerden konsültasyon istenir. Sağlık Riski Değerlendirme adı verilen bu yöntemle elde edilen sonuçlar doğrultusunda kısa sürede gerekli yönlendirilmeniz ve kontrolleriniz gerçekleştirilir. Bu yöntem sayesinde, standart check-up programlarının aksine, taşıdığınız risklere göre belirlenen bir program ile sizin sağlığınız için daha önemli tetkiklere öncelik verebilir, risklerinizi öğrenip gerekli önlemleri zaman kaybetmeden alabilirsiniz. Periyodik sağlık muayenesi sonrasında sağlığınızla ilgili tüm kayıtlar saklanır. Aile hekiminizle sağlık durumunuzun izlenmesi için her an iletişim halinde olabilirsiniz.

Aile hekimliği kişisel hekimlik hizmet vermeye gayret gösterirler. Düşük eşikli hizmet anlayışı ile hasta ve sağlıklı bireylerin erişimini kolaylaştırır ve mesai saatleri içerisinde kolaylıkla başvuruda bulunulabilir. Randevu almaya gerek duymaksızın doğrudan polikliniğimize başvurulabilir.