Başhekim Yardımcıları

Prof.Dr. Banu NUR

Prof.Dr. Banu NUR

 • Eczane Mesul Müdürlüğü
 • Rapor Merkezi
 • Kalite Geliştirme Merkezi
 • Halkla İlişkiler ve Medya İletişim Birimi
 • Sosyal Hizmetler Birim
Doç.Dr. Muhittin YAPRAK

Doç.Dr. Muhittin YAPRAK

 • Teknik Hizmetler Müdürlüğü
 • Satınalma Müdürlüğü
 • Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü
 • Ameliyathaneler
 • Günübirlik Cerrahi Merkezi
Doç.Dr. Murat UÇAR

Doç.Dr. Murat UÇAR

 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi
 • Poliklinik Hizmetler Müdürlüğü
 • Tıbbi Malzeme Müdürlüğü
 • Beslenme ve Diyet Bölümü
 • Demirbaş Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
 • Sağlık Turizmi Birimi
Dr.Öğr.Üyesi Ali ÜNAL

Dr.Öğr.Üyesi Ali ÜNAL

 • Fatura Tahakkuk Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Merkezi
 • Klinik Tahakkuk Sekreterliği
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Gökhan ERTOSUN

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Gökhan ERTOSUN

 • Merkez Laboratuvarı
 • Patoloji Laboratuvarı
 • Kan Merkezi
 • İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 • Destek Hizmetler Müdürlüğü
 • Ulaştırma ve Morg Hizmetleri Müdürlüğü