Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Beş öğretim üyesi ile sağlık alanında önemli ve başarılı hizmetler verilen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte 1977 yılında kurulan Nöroşirurji Anabilim Dalı, 1980 senesinde fiili olarak Doç. Dr. Mete Saveren başkanlığında hayata geçti. Bugüne kadar yıllarca sadece Antalya halkına değil çeşitli kentlerden gelen vatandaşlara da başarılı bir çok tedavi uygulandı. 1983 yılında Antalya'ya ilk CT gelene kadar çoğunlukla kafa travmaları ve Lomber Disk Hernileri tedavilerin büyük kısmını oluşturmuştur.

İlk yıllarda 10 Nöroşirurji ve 5 yoğun bakım yatağı ile bölgede sağlık alanında hizmet verilirken 250 dolayında ameliyat yapıldı. Profesör Saveren'in teşviki ile nörovasküler cerrahi, kafatabanı tümörleri cerrahisi, vertebra (Omur) yaralanmaları ve pediatrik hastalarda şant (Organik bir sıvının, bir tıkanıklığı aşması için uygulanan tüm cerrahi girişimlere verilen ortak ad) ve spinal disrafizm (Omurga açıklığı) ameliyatlarına da başlandı. Böylelikle cerrahi olgular çeşitlenirken hem deneysel hem de klinik araştırmalar artmaya başladı.

Geçen zamanla birlikte ameliyathanede ameliyat mikroskobu, mikrocerrahi setler ve hastanede tanı yöntemlerinin de daha gelişmesiyle birlikte ilk ayrı nöroşirurji servine geçildi. Bununla birlikte mevcut yatak sayısı artarken daha modern yoğun bakım koşulları oluşturularak hizmet verilmeye başlandı. Bu dönemde tüm nöroşirurji hastalarına müdahale edebilir durumdaki klinik, yıllık 400 ameliyat sayısına ulaştı. 1999 yılında da B blok yeni nöroşirurji servisi ile yatak sayıları 35' e çıkarken ameliyat sayısı da yıllık 700'e ulaştı.