Deri ve Zührevi Hastalıklar

Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) Anabilim Dalı, 6 öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisi kadrosuyla mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim vermektedir. Deri ve zührevi hastalıkların tanı ve tedavisinde bölgenin referans kliniği olarak sağlık hizmetleri sunmaktadır. Anabilim dalı kuruluşundan bu yana 23 uzman yetiştirmiştir.