Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalımız 4 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisinden oluşan eğitim kadrosu, 7 araştırma görevlisi ve 13 fizyoterapist ile hizmet vermektedir. Hastanemiz K blokta bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’ nde ayaktan gelen ve yatan hastalara hizmet verilmektedir. Ayrıca A Blok’ ta bulunan anabilim dalımıza ait 15 yatan hastalara da yine o katta oluşturulmuş diğer bir ünitemizle tedavi yapılmaktadır. Yataklı servisimiz % 100 dolulukla çalışmaktadır. Polikliniğimizde günlük 80-100 hasta tedavi edilmektedir. Fizik Tedavi Ünitelerimizde hidroterapi dahil hemen hemen tüm fizik tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Nörolojik, ortopedik, pediyatrik, romatolojik ve diğer rehabilitasyon hizmetleri anabilim dalımızda başarı ile sürdürülmektedir. B Blok’ ta yapılandırılmış rehabilitasyon ve osteoporoz poliklinikleri ile bu konuda ihtiyacı olan hastalara gecikmeden hizmet verilmesi hedeflenmiştir. A Blokta bulunan polikliniklerimizde ise kas-iskelet sistemi hastaları kabul edilmekte ve her 2 polikliniğimizde de hastaların genel değerlendirilmesi yapılmaktadır. Tanı ve tedavi hizmetleri yürütülürken bunlar içinde enflamatuvar (iltahaplı) olanlar diğer iki romatoloji polikliniğinde çok daha geniş zaman ayrılarak detaylı bir şekilde incelenip takip edilmektedirler.

Anabilim Dalımız bünyesinde 1993 yılından beri faaliyet gösteren Romatoloji Bilim Dalı mevcuttur. Bu bilim dalımızda romatoloji konusunda ihtisaslaşmış ekip tarafından özellikle iltahaplı romatizması olan hastalar takip edilmekte ve bu hastaların tanı ve tedavileri özenle yapıldığı gibi konusunda bilimsel çalışmalar da yürütülmektedir. Romatoloji Bilim Dalımız ayrıca bu alanda üst ihtisas (yan dal) verme yetkisine sahip olup bu zamana kadar çok sayıda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanına Romatolog ünvanı verilmiştir. Bu şahıslar Türkiye’de bazı üniversitelerde FTR Anabilim Dalına bağlı Romatoloji Bilim Dalı’nda görevlerini sürdürmektedirler. Ayrıca Romatoloji Bilim Dalımıza son zamanlarda eğitim hastanelerinden ihtisas almış 2 FTR Uzmanı Sağlık Bakanlığı kanalıyla başvurmuş olup yan dal eğitimleri devam etmektedir. Bu eğitimleri sonrasında devlet hastanelerinde bu dalda hizmetlerini sürdürme imkanına erişeceklerdir. Diğer üniversitelerden gelen iki FTR uzmanı ile birlikte toplam 4 yan dal asistanının eğitimleri sürmektedir.