Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi; toplumun göğüs cerrahisi konusunda öncelikli sorunlarını bilerek bunlara gerekli yaklaşımı gösteren, çözümleri için tanısal, tedavi edici ve koruyucu yöntemleri uygulayan, bilgilerini sürekli geliştirerek yenileyen, araştırmalara katılan, toplumu göğüs hastalıklarından korumak için hasta ve ailesi ile ilişki kuran, tüm bunları yaparken hastayı sahiplenen, hasta haklarına saygılı davranılan bir anlayışla bir sağlık hizmeti sunmaktadır.