Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalı'mız ilk olarak Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi (1973)'nin bünyesinde, Doç. Dr. Orhan Sardaş başkanlığında Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı olarak kurulmuş ve Fakülte'mizin Antalya'ya nakledilmesi ile 1982 yılında Prof.Dr. Demirtaş Kocaçitak'ın başkanlığında yeniden yapılanmıştır.

1991 yılında Prof.Dr. Mustafa Artvinli'nin başkanlığı döneminde Anabilim Dalı olmuştur.