Fatura Tahakkuk ve Klinik Hizmetler Müdürlüğü

Fatura Tahakkuk ve Klinik Hizmetleri Birimi olarak görevimiz; hastanemizden hizmet alan tüm hastaların tedavi giderlerinin optimum faturalandırılmasını, hatasız gönderilmesini, fatura kesintilerinin ve takiplerinin, oluşturulacak sistem dahilinde yapılmasını sağlamak için, hastanenin tüm kliniklerindeki, ameliyathanelerindeki, yoğun bakımlarındaki bilgisayar işletmenlerinin resmi ve ücretli tüm hastaların yatış işlemlerini, taburcu olan hastaların dosyalarının kontrolünü, tüm evrakları ile birlikte Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) göre düzenlenerek Fatura Tahakkuk Bölümüne teslimlerini ve faturalama yapan bilgisayar işletmenlerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamaktır.