İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği hastanemizde çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden sonucunda iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmayı hedefleyen birimdir.

Çalışma hayatının 'insan onuruna yakışır” bir hale gelmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Çalışma ortamı faktörleri fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal faktörler olmak üzere bu tehlike kaynaklarına bağlı olarak iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili sorunların azaltılması ve ortaya çıkmaması için gerekli çalışma ortamı gözetimini iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri sağlığı hemşireleri birlikte yürütülmektedir.

Yürütmekte olduğu faaliyetler:

  • Çalışanlara yönelik risklerin değerlendirmelerinin yapılması,
  • Risklerin değerlendirilmesi dokümantasyonunun oluşturulması,
  • İş kazalarını önleyici faaliyetlerin düzenlenmesi,
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitimlerin planlanması ve uygulanması,
  • Çalışanların periyodik muayeneleri ve sağlık gözetiminin yapılması,
  • Hastalık sonrası işe dönüş muayenelerinin yapılması,
  • Hastalık raporlarının değerlendirilmesi,
  • İş kazaları bildirim, kayıt ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Beyaz Kod Kayıt ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Çevreye ve çalışana yönelik oluşabilecek risklere karşı koruyucu ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesi.