Kalite Geliştirme Bölümü

Hastanemiz, Kalite Geliştirme Bölümü Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 'Hizmet Kalite Standartları Rehberi'ne göre Kurumsal Hizmet Yönetimine yönelik gerekli düzenleme ve planlamalar yapar. Hizmetlerdeki eksiklik ve aksaklıklar belirlenerek, sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar ve planlamalar yapar. Hastane işleyişi ile ilgili her konu hakkında öneri, istek, aksaklıkları birim sorumluları Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu doldurarak Kalite Geliştirme Bölümüne gönderir

Kalite Politikamız

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak; hastane hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartta sunmak, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almaktır.

Amacımız

  • Hastanede oluşturulan kalite kültürünü geliştirmek ve devamlılığını sağlamak.
  • Hastanemizde ulusal ve uluslararası kalite standartları uygulamalarının takibini yapmak.
  • Hastane yönetimi ve hasta bakımı ile ilgili tüm süreçleri izlemek, ilgililerle iş birliği yaparak süreçleri geliştirmek .
  • Yönetim ve hasta odaklı tüm süreçlerde sürekli iyileştirmeyi ve devamlılığı sağlamak
  • Hasta, hasta yakın ve çalışanlarımızın güvenliği ve memnuniyetini sağlamak için yapılacak çalışmaların takibini yapmak.yetlerin takibini yapmak.

GrsHata   
     
     
      
ISO_AKD             

 Hastane Uyum Rehberi

          
Hata Bildirimi İçin Tıklayınız..    

Kalite Yönetim Sistemi Dökümanları

   Hastane Uyum Rehberi