Sorumlu Başhekim Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Gökhan ERTOSUN
  • Merkez Laboratuvarı
  • Patoloji Laboratuvarı
  • Kan Merkezi
  • Kalite Geliştirme Merkezi
  • İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi
  • Halkla İlişkiler ve Medya İletişim Birimi
  • Hasta Hakları Birimi
  • Sosyal Hizmetler Birim