Kan Merkezi

1984 yılında Dr. Doğan ÖZDEMİR Kan Merkezi adı ile kurulmuştur. Yılda 20.000 üzeri kan alınan A tipi Kan Merkezi statüsündedir. Toplam çalışan 38 kişidir.

Merkezimiz tarafından; bağışçı kabulü, kan ürünlerinin ayrılması ve hastaya verilmesi kesintisiz 24 saat hizmet kapsamındadır. Yıllık hedef sayısı 25.000 eritrosit, 25.000 plazma, 10.000 aferez trombosit, 15.000 random trombosittir. Aferez cihazları ile granülasit işlemi yapılmaktadır.

Alınan tüm kan ve kan ürünlerinde makro ELİSA yöntemiyle HBsAg, Anti-HIV1+2, Anti-GCV ve SİFİLİZ testleri çalışılmakta olup, negatif çıkan ürünler kullanılmaktadır.

Ayrıca birimimizde immünohematolojik testler jel-santrifürasyon yöntemi ile yapılmaktadır. Kan bağışında bulunan kişiler kan grubu ve ELISA testi sonuçlarını 2 saat sonra bölüm sekreterinden alabilmektedirler.

Personel

  • Personel Sorumlusu

    • Bilal Habeş ÖZSERÇE
  • Malzeme Sorumlusu

  • Kalite Sorumlusu

    • Burak AKKURT