Personel Müdürlüğü

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Personel İşleri Birimi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre çok geniş bir yelpazede iş ve işlemlerini yürütmekte olan birimimiz, ayrıca Hastane hizmetlerinde uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir modeli vizyon edinmiş Kurumumuzda tüm birimler ile ortak çalışmalar yürütmek suretiyle, stratejik plan hedeflerine ulaşmak gayreti içindedir.

Uygulama alanı Hastanemizin tüm hizmet birimlerini, tüm çalışan (Tıp Fakültesi akademik kadroda bulunan personel hariç) personeli, Personel işleri Bölümünü kapsar. Bölümümüz genel anlamda Hastanemizde görev yapan personelin ve/veya hastanemizde yeni işe başlayacak personelin özlük haklarına ilişkin işlemlerinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlayacak unsurları belirlemek olmakla birlikte birçok alt başlıklar altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Bağlı Birimler

  • Personel Müdürlüğü (Memur - İşçi)
  • Döner Sermaye Maaş Tahakkuk (Memur - İşçi)
  • Hastane Maaş Tahakkuk
  • Döner Sermaye Ek Ödeme