Poliklinik Hizmetleri Müdürlüğü

Poliklinik Sekreterlerimiz

Hastanemizde müracaat eden hastalara konulan teşhis ve uygulanan tedavilerin tahakkuklarını gerçekleştirip; bağlı kurumlara gönderilmesi zorunlu bulunan belgeleri hazırlayarak Fatura Tahakkuk birimine teslim eder.

Rapor Merkezi

Hastanemize başvuran hastalara verilecek olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu, ilaç-malzeme ve istirahat raporları ile diğer tüm raporların kaydına ilişkin işlemleri ile resmi tasdik işlemleri yapılmaktadır.

Hasta Kabul

Hastanemize yatışı yapılan ücretli hastaların yatış ve çıkış işlemleri ile yatışı yapılan resmi hastalardan evrakları eksik olanların (adli vaka, trafik kazası, iş kazası ile ilgili belgeleri, sosyal güvenlik sözleşmesine göre yardım belgesi, yeşil kart sevi gibi) ilgili eksiklikler giderilinceye kadar işlemleri bu merkezden takip edilmektedir.

Randevu Merkezi

Polikliniklerimizde muayene olmak isteyen hastaların randevuları; ilgili bölümlerin randevu planlarına göre bu bölümden verilmektedir.

Öğretim Üyeleri Randevu Merkezi

Öğretim Üyelerimize muayene olmak isteyen hastaların randevuları; ilgili Öğretim Üyesinin randevu planlarına göre bu bölümden verilmektedir.

Kan Merkezi

Kan Merkezine kan ve kan ürünlerinin istem kabulü ve çıkış işlemleri, immünohematolojik testlerin kabulü, sonuç verilmesi ve donör formu kaydı bu birim sekreterliğimiz tarafından yapılmaktadır.

Teşhir ve Görüntüleme Merkezleri

Hastanemizde ayaktan ve yatan hastaların, muayene ve/veya tedavi aşamasında hekimin gerekli gördüğü tetkik ve teşhis istemlerinin ilgili ünite tarafından zamanında ve eksiksiz yapılması için randevu ve kayıt işlemleri yapılarak, sonuç tarihinde tetkik sonuçları hastalara verilir.

Bağlı Birimler

  • Poliklinik Sekreterleri
  • Anabilim Dalı Sekreterleri
  • Yönetici Sekreterleri
  • Teşhis ve Görüntüleme Merkezleri
  • Rapor Merkezi
  • Hasta Kabul
  • Öğretim Üyeleri Randevu Merkezi
  • Randevu Merkezi
  • Merkez Laboratuvarı