Satınalma Müdürlüğü

Tutarı ve miktarına bakılmaksızın her türlü mal/hizmet alımlarına ait ihale ilanları, teknik şartnameleri, verilen teklifler ile marka ve fiyat gibi özelliklerin karşılaştırılması, tercih edilen fiyatın gerekçesinin belirtilmesi gibi iş ve işlemler müdürlüğümüzce yürütülmektedir.