Ulaşım ve Morg Müdürlüğü

Hastanenin ulaştırma ve taşıma işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşirilmesini sağlamak amacıyla gerekli planlama ve uygulamaların mevcut prosedürlere uyularak yapılması. Morga konulan cenazelere uygulanacak işlemlerin ve sorumlularının belirlenmesi ve işlemlerinin morg sorumlusu tarafından ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gerçekleştirilmesi. Hastanenin hekimlik hizmetleri dışında kalan hizmetlerinin, mesai saatleri sonrasında kesintisiz bir şekilde devamını sağlamak amacıyla gerçekleşen tüm hizmetler 4 (dört) Nöbetçi Müdür, morg sorumlusu ve Başşoförle birlikte yürütülmektedir.

Birim Sorumluları

  • Morg Birim Sorumlusu

    • Adem İRVAN
  • Ulaştırma Birim Sorumlusu

    • Bahattin GÖNEN
  • Başşoför

    • Ahmet ÇETİN