Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji bölümü, nörolojik hastalıkları olan tüm hastaların erken önlem, tedavi ve iyileşmesinde Nöroşirurji bölümü ile birlikte çalışır.Sağlanan bakımın çeşitliliği klinik nörobilim servislerinde uzmanlaşmış çeşitli bölümlerin yanı sıra bir dizi hasta merkezli program halinde organize edilmiştir.