Tanı ve Tedavi Hizmetlerimiz

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda maling ve bening çok sayıda tümörlü hasta tedavi edilmektedir.

  • Akciğer
  • Meme
  • Baş-boyun
  • Gastrointestinal sistem
  • Prostat
  • Jinekolojik genitoüriner sistem tümörleri başta olmak üzere santral sinir sistemi
  • Hemotolojik sistem
  • Pediatrik tümörler
  • Cilt
  • Kemik - yumuşak doku tümörleri

tedavi edilmektedir.