Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak; hastane hizmetlerini ve klinik tıp eğitiminin gerektirdiği hastane yapılanmasını ulusal ve uluslararası standartta tutmak, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almaktır.

MİSYONUMUZ

Hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için, konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ve bu birikimi klinik tıp eğitimine de aktararak en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde çalışmak.

VİZYONUMUZ

Hastane hizmetlerinde ve klinik tıp eğitiminde uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak.

STRATEJİLERİMİZ

 • Hasta ve hastane bilgilerinin tamamının güvende olması ve bu bilgilere ihtiyaç duyulduğu an ulaşılmasını sağlayacak e-hastane sistemini geliştirmek
 • Hastane kalite yönetim sistemini, verimlilik yönetim sistemi esaslarını kullanarak geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
 • Hastalarımızın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini akreditasyon standartlarını kullanarak düzenlemek
 • Turizm sağlığı ve sağlık turizmine yönelik çalışmaları başlatmak
 • Hastanenin kalite hedeflerine ulaşmasında hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetine odaklanarak kurum kültürünü geliştirmek
 • Hastane yönetim ve organizasyon hizmetlerini, uluslararası standarttta ve profesyonel meslek mensupları tarafından vermeyi sürdürmek.

DEĞERLERİMİZ

 • Etik Kurallara Uygunluk : Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğinin titizlikle gözetilmesi,
 • İnsan Odaklılık : İnsan yaşamı ve mutluluğunun her şeyden önemli sayılması,
 • Güvenilirlik : Kurum çalışanlarımızın, sözlerinde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmaması,
 • Takım Çalışması : Birbirini yürekten tamamlayan, katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan takımlar kurmak,
 • Çevreye Saygı : Fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel alanlardan oluşan çevrenin korunmasını ahlaki ve sosyal sorumluluğumuz olarak kabul etmek.