Tanı ve Tedavi Hizmetlerimiz

Ameliyathanede ameliyat sırasında (intraoperatif konsültasyon) tanı , cerrahi girişime ve tedaviye yönelik acil bilgi (kanser hastaları, organ nakilleri…) vermektedir.

Ayrıca Hastanede kaybedilen hastaların ölüm nedenlerini, hastalığın özelliklerini ortaya çıkarmak için ilgili doktorun isteği ve ailenin onayı ile tıbbi otopsiler yapılmakta ve ilgili klinik ile birlikte bulgular tartışılmaktadır.

Olgulara ait raporlar ve materyaller arşivlerde saklanmaktadır. Bölümümüzde çeşitli hastalıklar ve kanserlerin nedeni, teşhisi , tedavi ve prognozuna etki eden faktörleri araştırmak üzere diğer kliniklerle çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Doktor ve uzman doktor eğitim faaliyetlerine de katkıda bulunulmaktadır.

Patoloji Anabilim Dalı yılda ortalama 31.000 hastaya tedavi için tanı veya hastaların hastalıkları ile ilgili diğer bulguları kliniklere vermekte olup, bunlarla ilgili laboratuvarlarda çok sayıda işlem yapılmaktadır.

Hasta tedavisi için ayrıntılı tanı yanı sıra hastaların izlemleri için gerekli ileri teknolojilere sahip tam donanımlı patoloji laboratuarları { rutin, histokimya, immünohistokimya, moleküler patoloji( HER/ neu-2 FISH analizi, 1p/19q FISH delesyon analizi, SYT geni FISH analizi, EWSR geni FISH analizi, PDGFRA geni FISH analizi, ALK geni FISH analizi, EGFR gen mutasyon analizi, KRAS Geni (Kodon 12,13,61) mutasyon analizi, BRAF gen mutasyon analizi, Human Papilloma Virus Tiplendirmesi (HPV) , PCR ile tüberküloz basil tayini) , sitopatoloji, elektronmikroskopi ,ameliyathane içerisinde intraoperatif konsültasyon ( frozen section laboratuarı ) kullanılmaktadır.