Tıbbi ve İdari Birimler Gösterge Yönetimi Sorumluları

Görev YeriAdı Soyadı
Acil Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. Ahmet Fırat BEKTAŞ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Prof.Dr. Ayşen BİNGÖL
İnfeksiyon Kontrol Komitesi Prof.Dr. Dilara İNAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Prof.Dr. Nasuh Utku DOĞAN
Patoloji A.D. Prof.Dr. İrem Hicran ÖZBUDAK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Prof.Dr. G. Özge BAYSAL
Merkez Laboratuvarı (Mikrobiyoloji Lab.) Prof.Dr. Dilara ÖĞÜNÇ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D. Doç.Dr. A. Hakan NUR
Merkez Laboratuvarı (Biyokimya Lab.) Dr.Öğr.Üyesi İkbal ÖZEN KÜÇÜKÇETİN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Dr.Öğr.Üyesi Emel GÜNDÜZ
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Dr.Öğr.Üyesi M. Gökhan ERTOSUN
Organ Nakli Merkezi Öğr.Gör. Nilgün BİLAL
A Blok Ameliyathane Hem. Miyase BAZ
B Blok Ameliyathane Hem. Keziban ANIL
Kan Merkezi Sorm.Öğr.Üy. Tek. Burak AKKURT
Radyoloji A.D. Zeynep Rukiye Özge CAN
İç Hastalıkları A.D.
Nefroloji Bilim Dalı Prof.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı (Kemoterapi Ünitesi) Doç.Dr. Sema SEZGİN GÖKSU
Yoğun Bakım Bilim Dalı Prof.Dr. Melike CENGİZ
İDARİ BÖLÜMLER GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI
Görev YeriAdı Soyadı
Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü Vedat GELİŞKEN
Bilgi İşlem Merkezi Ali TORTOP
Eczane Mesul Müdürlüğü Gonca HAFIZOĞULLARI
Güvenlik Otomasyon Ayhan ATILGAN
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü İpek ORMAN
İş Yeri Sağlığı Birimi Habibe ÖZÇELİK - Abdulkadir BİLGİN (Yedek)
Kalite Geliştirme Buğlem GONCA
Personel Müdürlüğü Fulya ALTINANAHTAR